10 beleefde manieren om bevestiging te vragen in een e-mail (2024)

Beleefde e-mails gaan een lange weg in de zakenwereld. Probeer altijd formeel en beleefd te blijven wanneer u iemand vraagt ​​een vergadering of afspraak te bevestigen.

Maar wat zijn de beste manieren om dit aan te pakken?

Gelukkig heeft dit artikel de beste uitdrukkingen verzameld om u te laten zien hoe u beleefd om bevestiging in een e-mail kunt vragen.

 • Kunt u uw aanwezigheid bevestigen?
 • Bevestig de details van de vergadering
 • Heb jeeen orderbevestiging voor mij?
 • Ik zou graag wat bevestiging willen
 • Zijn we nog bezigvoor deze bijeenkomst?
 • Zou je de details met mij willen bevestigen?
 • Hebben we hier een tijd voor afgesproken?
 • Ik heb wat bevestiging nodig over
 • Geef een bevestiging voor
 • Kan je bevestigen

Blijf lezen om te leren hoe u een e-mail met een bevestigingsverzoek kunt schrijven. Er zijn tal van geweldige variaties en we hebben voor elk een voorbeeld gegeven.

1. Kunt u uw aanwezigheid bevestigen?

Probeer altijd de ontvangst van een e-mail te bevestigenduidelijk en zelfverzekerd. Daarom gaat de vraag "Kunt u alstublieft uw aanwezigheid bevestigen" zo ver.

Het stelt je in staat omvraag het direct aan de ontvangervoor een antwoord. Dit zou u in staat moeten stellen om onmiddellijk een reactie te krijgen om te bepalen of iemand een evenement of vergadering zal bijwonen die u gaat hosten.

Hoe duidelijker uw vraag, hoe kleiner de kans dat de ontvanger zijn antwoord verprutst. We raden dit aan wanneere-mailen van medewerkerswanneer u een antwoord van hen nodig heeft. Het laat zien dat je niet wilt rotzooien en snel iets moet horen.

Raadpleeg ook dit voorbeeld van een e-mail:

Beste Mathew,

Kunt u uw aanwezigheid bevestigen?op deze bijeenkomst? Ik ben benieuwd wie er bij ons komt.

Al het beste,
Sara Jones

Bekijk de video: Slechts 1 procent van ...

Bekijk de video: Slechts 1 procent van onze bezoekers heeft deze 3 grammaticavragen goed...

2. Bevestig de details van de vergadering

In plaats van een vraag kunt u een verklaring gebruiken als 'bevestig alstublieft de details van de vergadering'.

Zijnbeleefd en respectvol, zodat u erachter kunt komen of iemand de laatste details heeft om u te helpen de timing van een evenement te begrijpen.

Stel dat u bijvoorbeeld naar een vergadering gaatgeregeld door uw werkgever. Je weet misschien niet wanneer je daar moet zijn, dus het is de moeite waard om het te vragen.

Het gebruik van "bevestig de details van de vergadering" isprofessioneelen laat zien dat je de details in je agenda moet schrijven. Wijten zeerste aanbevelenhet als je zo formeel mogelijk wilt zijn wanneerje baas aanspreken.

Hier is een voorbeeld-e-mail om u te laten zien hoe u deze kunt gebruiken:

Beste Hughie,

Bevestig de details van de vergaderingmet mijzo spoedig mogelijk. Ik wil graag weten wat de plannen zijn.

De jouwe,
Martin

3. Heb je een orderbevestiging voor mij?

Als u op zoek bent naar iets specifieks, kunt u vragen "heeft u een orderbevestiging voor mij?"

Dit werkt natuurlijk alleen als je dat hebt gedaanonline een product bestelden wil dat het bedrijf dat doetbevestig de ontvangst van uw bestelling.

We raden het ten zeerste aan wanneercontact opnemen met een medewerker van de klantenservice. Het laat zien dat je beleefd bent, maar graag wilt weten wat detoestandvan uw bestelling. U zou vrij snel een reactie moeten krijgen (op voorwaarde dat u contact opneemt met een professioneel bedrijf).

U kunt ook verwijzen naar het volgende voorbeeld:

Geachte mevrouw Bakker,

Heb je een orderbevestiging voor mij?Ik heb nog niets van je gehoord, dus ik vroeg me af wat er aan de hand was.

Al het beste,
Susanna Shaw

4. Ik wil graag bevestiging

"Ik zou graag wat bevestiging willen" is een eenvoudige manier om in veel contexten om bevestiging te vragen. Het laat zien dat je dat zou doengraag een bevestigingsmail ontvangen.

We raden het ten zeerste aan als je dat bentwat informatie verwachtenom door te komen maar moet het nog ontvangen.

Misschien heb je bijvoorbeeld een betaling gedaan aan iemand. U kunt deze zin gebruiken om te laten zien dat ubetalingsbevestiging verwachtensnel. De volgende e-mail die u ontvangt, zou dan alle informatie moeten bevatten die u nodig heeft om te bevestigen wat er daarna komt.

Bekijk dit voorbeeld om te zien hoe het werkt:

Beste Joey,

Ik zou graag wat bevestiging willenover mijn betaling. Heb je iets nieuws gehoord dat me zou kunnen helpen?

Met vriendelijke groeten,
Matilda Garnes

5. Gaan we nog steeds naar deze vergadering?

Nog een geweldige vraag om bevestiging te vragen in eenprofessionele e-mailis "gaan we nog steeds naar deze vergadering?"

Het werkt goed omdat het laat zien dat jewil de details van de vergadering controlerenvoordat je verder gaat.

Het laatste wat u wilt, is immers op het verkeerde moment of op de verkeerde locatie aankomen voor een vergadering. Details bevestigen met "gaan we nog door" laat zien dat je het goed wilt hebben in je agenda.

Raadpleeg dit voorbeeld als u het nog steeds niet zeker weet:

Beste Greta,

Gaan we nog door voor deze vergadering?Ik wil graag de aanwezigheid van iedereen bevestigen voordat ik concrete plannen maak.

Al het beste,
Freya bus

6. Vind je het erg om de details met mij te bevestigen?

"Wilt u de details met mij bevestigen?" werkt bij de meeste goedformele e-mails.

Het laat zien dat je al een paar gegevens hebt, maar dat je niet helemaal zeker weet of ze kloppen.

Daarom kunt u deze uitdrukking gebruiken ombevestigen met klantenof u over de juiste informatie beschikt. Het werkt goed als u een afspraak met hen probeert te maken en uw afspraken op orde moet hebben.

Hier is een voorbeeld van een e-mail om u te helpen het beter te begrijpen:

Beste Bella,

Zou je de details met mij willen bevestigen?Ik wil ervoor zorgen dat de afspraak op de juiste manier in mijn agenda wordt genoteerd.

Ontzettend bedankt,
Kingston James

7. Hebben we hiervoor een tijd afgesproken?

Je zou ook kunnen vragen "hebben we hiervoor een tijd afgesproken?" binnen iets meerinformeele-mails.

Het is nog steeds beleefd, maar het laat zien dat je niet meer weet of je hebt besloten wanneer een vergadering zal plaatsvinden.

Over het algemeen werkt dit het beste wanneere-mailen naar collega's. Het laat zien dat je eenvriendelijkerrelatie en zou graag willen weten of er nog iets is dat u moet weten over vergaderdata en -tijden.

Dit voorbeeld helpt je er ook achter te komen:

Beste Jerry,

Hebben we hier een tijd voor afgesproken?Anders denk ik dat we dat zo snel mogelijk moeten oplossen.

Beste wensen,
Adam Lambert

8. Ik heb bevestiging nodig over

"Ik heb bevestiging nodig over" is eenvol vertrouwenmanier om bevestiging te vragen.

Het gebruik van een krachtig werkwoord als "nodig" laat zien dat je bevestiging van de andere partij moet hebben. Hetzet de ontvanger onder drukom meteen een bevestiging te geven.

Je zou het moeten gebruiken wanneere-mailen van medewerkers. Het is tenslotte het meest effectief als jij hun baas bent. Hoe meer respect ze voor je hebben, hoe groter de kans dat ze reageren wanneer je ze "nodig" hebt.

We raden u aan het volgende voorbeeld te bekijken om te zien hoe het werkt:

Beste Martha,

Ik heb wat bevestiging nodig overde afspraak op vrijdag. Kunt u mij de laatste details sturen?

De jouwe,
Duncan Peters

9. Geef een bevestiging voor

Als je iets meer wilt klinkenvriendelijkwanneer u om bevestiging vraagt, probeer dan "geef alstublieft bevestiging voor".

Het is een geweldige uitdrukking die laat zien dat je iemand nodig hebt om de laatste details van iets te bevestigen.

Het gebruik van "alsjeblieft" gaat altijd een lange weg naar binnenbeleefde e-mails. Hoe meer respect u kunt tonen, hoe groter de kans dat u de ontvanger verleidt om te antwoorden.

U kunt dit dus wanneer gebruikene-mailen naar een bedrijfover een boeking. Het laat zien dat je wilt dat ze je helpen door te bevestigen dat je boeking is doorgekomen.

U kunt ook naar dit voorbeeld verwijzen:

Beste Rebecca,

Gelieve een bevestiging te gevenvoor mijn boeking als je even tijd hebt. Ik moet het bevestigen met mijn schema.

Al het beste,
Joanna Taylor

10. Kunt u bevestigen

Houd uw vragen eenvoudig als u zich zorgen maakt over formaliteit. "Kunt u bevestigen" is een uitstekende manier om eenprofessionele bevestigingsmail.

We raden het ten zeerste aan als u de details van iets probeert te achterhalen zonder het moeilijk te maken.

Het werkt bijvoorbeeld wanneere-mailen naar je baas. Het laat zien dat je specifieke details wilt weten voordat je iets in je agenda zet.

Als je nog steeds vastzit, raadpleeg dan de volgende voorbeeld-e-mail:

Beste Bryony,

Kan je bevestigenof we elkaar morgen om 10 uur ontmoeten? Het zou me helpen om te weten wat het plan is.

Ontzettend bedankt,
Karel Bruggen

10 beleefde manieren om bevestiging te vragen in een e-mail (1)

Martin Lassen

Martin heeft een masterdiploma in Finance en International Business. Hij heeft zes jaar ervaring in professionele communicatie met klanten, leidinggevenden en collega's. Bovendien heeft hij onderwijservaring van de Universiteit van Aarhus. Martin is gekenmerkt als een expert in communicatie en onderwijs opForbesEnShopify.Lees meer over Maartenhier.

Gerelateerde berichten:

 1. 11 Andere manieren om te zeggen "Bevestig de ontvangst van deze e-mail"
 2. Hoe te antwoorden op een bevestigingsmail (voorbeelden)
 3. 10 formele antwoorden op "Bevestig ontvangst van deze e-mail"
 4. Is "Beste allemaal" geschikt in een zakelijke e-mail? (8 betere alternatieven)
10 beleefde manieren om bevestiging te vragen in een e-mail (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 6035

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.